top of page

Tietosuojaseloste

Pystyäksemme palvelemaan sinua parhaalla mahdollisella tavalla, keräämme ja käsittelemme joitakin sinua koskevia tietoja.  Olemme sitoutuneet yksityisyytesi suojaamiseen, emmekä luovuta, myy tai jaa tietojasi millekään taholle. Luethan tietosuojaselosteen huolellisesti.

Käyttämällä palveluitamme tai ottamalla meihin yhteyttä, hyväksyt että käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. 

WHITEcurl_08_edited.png
Anchor 1

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. 

1. Rekisterinpitäjä

Armas Performance Oy

Y-tunnus: 3309434-9 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Marleena Hanka,

info@armasperformance.com

3. Rekisterin nimi: Henkilötietolain mukainen asiakas- ja markkinointirekisteri

 • Asiakasrekisteri

 • Markkintointirekisteri: Sähköpostilistalle liittyneet henkilöt

 • Säilytämme, keräämme ja käsittelemme sinua koskevia tietoja pääasiassa seuraavissa käyttötarkoituksissa:

  • Asiakassuhteen hoito ja ylläpito

  • Valmennusten ja muiden palveluiden käyttäminen ja toimittaminen

  • Valmennusten, tuotteiden ja palveluiden markkinointi 

  • Valmennusten, tuotteiden ja palveluiden kehittäminen dataan perustuen

  • Asiakaspalvelu ja yhteydenpito asiakkaisiin

  • Asiakasrekisterin ylläpito

  • Retargeting Metan, Googlen ja sähköpostimarkkinoinnin työkaluin

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on markkinointi, yhteydenpito asiakkaisiin laadukkaan palvelun mahdollistamiseksi , palvelun toimittamisen edellytys ja/tai asiakassuhteen ylläpito.

Sähköpostilistalle uutiskirjeen kautta liittynyt käyttäjä voi koska tahansa poistaa tietonsa rekisteristä sähköpostien linkistä. Rekisteri koostuu yrityksen tuotteita ostaneista asiakkaista tai sähköpostilistalle liittyneistä käyttäjistä. Rekisterin tietoja käytetään asiakkaiden tavoittamiseen tuotteiden toimittamiseen liittyvissä asioissa, yrityksen ja asiakkaan välisen asiakasuhteen hoitamiseen sekä yrityksen tuotteiden markkinointiin. Liittyessään yrityksen sähköpostilistalle, käyttäjä hyväksyy, että yritys voi lähettää suoramarkkinointitoimenpiteitä tai muuta osoitteellista suoramainontaa sekä tarjooman kehittämiseen liittyvää  asiakaskyselyyn rinnastettavaa viestintää. 

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Käyttäjänä sinusta voidaan kerätä seuraavia tietoja:

 • Etunimi

 • Sähköpostiosoite

 • Osoite

 • Yrityksesi toimiala

 • Sivuston käyttäjän luvat ja suostumukset

 • Käyttäjän käyttötiedot, kuten esimerkiksi linkkien klikkaaminen, sivut joila vierailet tai tuotteen/palvelut joita hankit sivustolla


 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterin tallennettuja ja kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden yrityksen työntekijöiden tai sille työskentelevien henkilöiden toimesta luottamuksellisesti. 

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

bottom of page