top of page

Acerca de

Käyttö- ja sopimusehdot

Sopimusehdot ovat voimassa 3.9.2022 alkaen

 

1. Palveluntarjoaja

Armas Performance Oy

Y-tunnus: 3309434-9 

Postiosoite: Kauppalantie 13 A 7

 

2. Yleistä

Näitä sopimusehtoja sovelletaan kuluttajan, yrityksen tai yhteisön (jäljempänä ”asiakas”) ja Armas Performancen (jäljempänä ”yritys”) välisessä suhteessa. Armas Performance tarjoaa asiakkailleen valmennusta sekä sisältöjä.


3. Sopimuksen voimassaolo

Sopimus asiakkaan ja yrityksen välillä on kertaluontoinen. Kertaluontoinen sopimus syntyy, kun asiakas ostaa yritykseltä palvelun/tuotteen. Asiakas ei ole tämän jälkeen velvollinen ostamaan muita tuotteita eikä sitoudu kuukausittaisiin maksuihin tai ostoihin. 


4. Hinnat

Yrityksellä on oikeus muuttaa palveluidensa hintoja. Verkkokaupassa näkyvä hinta on voimassa oleva hinta kyseiselle palvelulle. 


5. Maksuehdot

Yritys tarjoaa palveluille eri maksutapoja yleisimmillä maksukorteilla, ja käytettävissä olevat maksutavat näkyvät ostoksen tekemisen yhteydessä. Viivästyneistä maksuista peritään korkolain mukainen viivästyskorko sekä maksumuistutuksista ja muista perintätoimista aiheutuneet kulut. Yritys siirtää maksamattomat saatavat huomautuksen jälkeen perintätoimiston perittäviksi. Perintätoimisto käyttää maksamattomien laskujen perintään vapaaehtoista ja oikeudellista perintää. Laskuihin lisätään perintätoimiston hinnaston mukaiset perintäkulut.
Yritys voi katkaista asiakkaan pääsyn ostamiinsa palveluihin viivästyneiden tai maksamattomien maksujen takia, jos maksu ei ole saapunut eräpäivään mennessä. Tämä ei kuitenkaan poista asiakkaan maksuvelvollisuutta.

Yritys ei vastaa sopimuksista, jotka asiakas tekee kolmansien osapuolten kanssa ostaessaan tuotteita.

7. Palveluiden käyttöoikeus

Asiakas saa palvelun ostettuaan siihen käyttöoikeuden niin pitkäksi aikaa kuin ostohetkellä palvelun/tuotteen yhteydessä on ilmoitettu. Käyttöoikeus on rajattu eli palveluiden ja sisältöjen omistus- ja tekijän- ja teollisoikeudet eivät siirry asiakkaalle. Käyttöoikeus on asiakkaalle henkilökohtainen ja antaa asiakkaalle oikeuden käyttää ostamaansa palvelua vain oman yrityksen käytössä näiden ehtojen mukaisesti. Asiakas ei saa jakaa käyttöoikeutta kenenkään kanssa, eikä siirtää sitä kenellekään. Asiakas ei saa näyttää tai levittää käyttöoikeutta vaativien palveluiden sisältöä millään tavalla, ellei yritys anna siihen erikseen lupaa. Asiakkaan käyttäjätilin tai käyttöoikeuden jakaminen tai levittäminen on sopimusrikkomus ja voi johtaa palveluiden katkaisuun ja mahdollisiin korvausvaatimuksiin. Käyttöoikeutta vaativa sisältö voidaan yrityksen yksipuolisella päätöksellä ja ilman ilmoitusta muuttua vapaasti saatavilla olevaksi ja päinvastoin.

8. Palveluiden saatavuus ja toimivuus

Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä kurssialustalle. Rekisteröitymisvaiheessa asiakkaan tulee ilmoittaa nimi sekä käytössä oleva sähköpostiosoite.
Palvelun ostamisen yhteydessä asiakkaan tulee ilmoittaa etu- ja sukunimi, osoite sekä mahdollisesti muita henkilötietoja. Asiakas vastaa tietojen ajantasaisuudesta ja oikeellisuudesta. Yritys ei vastaa väärien tietojen antamisen johdosta aiheutuvista mahdollisista vahingoista. 
Osassa yrityksen palveluita voidaan hyödyntää kolmansien osapuolien ympäristöjä ja sovelluksia, kuten sosiaalisen median alustoja. Asiakas vastaa itse tällaisten sovellusten asentamisesta ja käyttämisestä. Yritys ei vastaa kolmansien osapuolien ympäristöjen ja sovellusten toimintahäiriöistä eikä tarjoa teknistä tukea niiden käyttämiseen.

9. Ehtojen muutos

Yritys pidättää itselleen oikeuden muuttaa sopimusehtoja. Asiakas on velvollinen tarkistamaan sopimusehtojen sisällön ja päättämään sen jälkeen, haluaako hän jatkaa sopimusehtojen noudattamista. Mikäli asiakas ei halua noudattaa näitä tai myöhemmin muutettuja sopimusehtoja, yrityksen sivustojen ja palveluiden käyttö tulee välittömästi lopettaa.

10. Peruutusehdot

Asiakas hyväksyy, ettei tällä ole Suomen kuluttajansuojalain mukaista peruuttamisoikeutta sen vuoksi, että kyseessä on palvelu, jonka asiakas saa digitaalisesti heti käyttöönsä. Kuluttajansuojalain mukaista 14 päivän peruuttamisoikeutta ei tällöin ole, ellei yritys ole sitä itse erikseen antanut.
Yrityksen palveluissa tai tuotteissa ei ole peruuttamisoikeutta, ellei yritys ole sitä itse erikseen mainitusti antanut.

11. Henkilötietojen kerääminen ja luovuttaminen

Yritys noudattaa kaikessa henkilötietojen keräämisessä ja käsittelyssä tietosuojalakia.

Yrityksen tietosuojaseloste löytyy yrityksen verkkosivuilla.


13. Vastuunrajoitukset

Yritys ei vastaa mistään tilaukseen, toimitukseen tai tuotteeseen liittyvästä tai mistään edellä mainitusta aiheutuneesta välillisestä tai välittömästä tai muusta vahingosta. Yritys ei vastaa verkkosivuston käytön yhteydessä esiintyneistä teknisistä häiriöistä ja siitä seuraavasta puutteellisesta tilausten käsittelyssä eikä kolmansien osapuolien tarjoamien palveluiden, kuten kurssialustan, toimintahäiriöistä eikä sopimuksista, jotka asiakas tekee kolmansien osapuolten kanssa ostaessaan tuotteita.
Yritys ei missään tapauksessa vastaa palvelujen, tuotteiden tai näiden sisältämien materiaalien pohjalta ja johdosta tehtyjen asiakkaan päätösten seuraamuksista tai näiden aikaansaamisista tuloksista. Yritys ei näin ollen takaa sitä, että tämän palvelut välittömästi tuottavat asiakkaalle rahallista tuottoa.

14. Erimielisyydet ja sovellettava laki

Nämä sopimusehdot on laadittu, jotta erimielisyyksiä ei syntyisi. Mikäli kuitenkin erimielisyyksiä syntyy palveluista tai sopimuksesta muutoin, pyritään ne ratkaisemaan asiakkaan ja yrityksen välisillä neuvotteluilla.


Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Palveluista tai sopimuksesta muutoin aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan yrityksen kotipaikan mukaisessa tuomioistuimessa, elleivät asiakas ja yritys pääse asiassa neuvotteluilla sovintoon.

bottom of page